Eigen 

speelparadijs!

Gevestigd in
Almere buiten

Kleinschalig en op Christelijke grondslag

 

Oliver biedt een gevarieerd aanbod aan speelgoed

..en naast speelgoed worden creatieve activiteiten gedaan

Openingstijden

Wij zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 19.00u.

Gesloten dagen

Oliver is 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van alle officiële feestdagen.

Brengen en halen dagopvang

Wij verzoeken u de kinderen voor 9.00 uur te brengen, zodat wij om 9.00 uur met de kinderen in de kring kunnen beginnen. Uiteraard mag u zelf bepalen wanneer u uw kind komt ophalen, maar als dit voor 16.30 is kunt u dit het beste vooraf afstemmen met de pedagogisch medewerker van de groep.

Ruildagen

U kunt een beroep doen op een ruildag mits deze minimaal twee weken van te voren via het aanvraagformulier (te verkrijgen op de locatie) is aangevraagd. Een ruildag kan alleen plaatsvinden mits de groepsbezetting dit toelaat en zijn kind gebonden. Sluitingsdagen en ziektedagen kunnen niet geruild worden. Het achteraf toekennen van ruildagen is niet mogelijk.

 Tarieven 

 Inschrijven 

 Ouderlogin 

 Vacatures 

 Reviews 

 Contact 

Oliver verzorgt sinds 2000 kinderopvang in Almere!